Horizonty kognitivně - kulturní lingvistiky II. od Irena Vaňková,Lucie Šťasná